Privacy verklaring

Ondanks het feit dat wij alleen met bedrijven zaken doen gaan wij er vanuit dat elk stukje data een persoonsgegeven is. Dit is ook nodig om onderstaand stuk leesbaar te houden. Je kan jezelf ook als privé persoon inschrijven. En als eenmanszaak zaken met ons doen. Een eenmanszaak lijkt dusdanig veel op een privé persoon dat je deze ook zo moet behandelen. Wij houden namelijk van een leesbaar of op zijn minst begrijpelijk stuk tekst.

Als klein bedrijf en kleine verwerker van gegevens hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming nodig. Uiteraard nemen wij de bescherming serieus. Bij elke vraag of verzoek om verwijdering van je gegevens kun je contact opnemen met Michiel Smit via michiel@flowinmotion.com of via          06 – 48 37 10 39.

Contact en verzoeken

Flow in Motion B.V.
www.flowinmotion.com
Peizerweg 97 B10
9727 AJ Groningen
michiel@flowinmotion.com
+31 (0)6 48 37 10 39

Voor vragen en of verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u op de normale manier met bovenstaande gegevens contact opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flow in Motion B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Algemene gegevens zoals analytics deze verzameld als geslacht, leeftijd, locatie, etc.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowinmotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flow in Motion B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling volgens overeenkomst
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of 1 van onze gratis mini cursussen volgens toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken volgens toestemming
– Om goederen en diensten bij je af te leveren volgens overeenkomst
– Flow in Motion B.V. maakt bij bezoek of de uitvoer van werkzaamheden van of bij jullie bedrijf soms foto’s om de werksituatie dan wel samenwerking en plezier vast te leggen. Wij zullen nooit foto’s maken zonder toestemming (eventueel achteraf) en zullen nooit foto’s gebruiken op sociale media zonder schriftelijke toestemming.
– Flow in Motion B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren volgens toestemming
– Flow in Motion B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flow in Motion B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Algemene gegevens zoals analytics deze verzameld als geslacht, leeftijd, locatie, etc.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowinmotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij zullen nooit meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel levering van onze producten.
Indien de levering is aan een privé persoon dan wel een bedrijf direct vertegenwoordigd door een privé persoon, zoals een eemanszaak dan V.O.F. dan kunnen wij zonder de verstrekking van deze gegevens onze dienstverlening niet uitvoeren.

Flow in Motion B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling volgens overeenkomst
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of 1 van onze gratis mini cursussen volgens toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken volgens toestemming
– Om goederen en diensten bij je af te leveren volgens overeenkomst
– Flow in Motion B.V. maakt bij bezoek of de uitvoer van werkzaamheden van of bij jullie bedrijf soms foto’s om de werksituatie dan wel samenwerking en plezier vast te leggen. Wij zullen nooit foto’s maken zonder toestemming (eventueel achteraf) en zullen nooit foto’s gebruiken op sociale media zonder schriftelijke toestemming.
– Flow in Motion B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren volgens toestemming
– Flow in Motion B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flow in Motion B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flow in Motion B.V.) tussen zit. Flow in Motion B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Moneybird, voor de aanmaak en verzending van de facturen als wel de verwerking van de administratie zonder gevolgen
– MailChimp, voor de geautomatiseerde verzending van onze nieuwsbrieven en onze mini cursussen zonder gevolgen
– Google Analytics, voor de verzameling van algemeen gegevens ter verbetering van onze website zonder gevolgen
– Woocommerce; voor het beheren van je bestelgegevens, zonder dit kunnen we de gevraagde dienst of product niet leveren
– Pathwright, voor het digitaal tonen van onze cursussen (anders de mini cursussen) zonder gevolgen
– ZZPerfect, voor de verwerking van onze financiële administratie
– Optinmonster, voor de pop up om je te vragen in te schrijven voor de minicursus
– XEL – media, voor het hosten van onze website
– Mollie, voor de veilige verwerking van je betaling anders dan middels facturatie
– WordfenceSecurity; voor de beveiliging tegen span en malware
– WeTransfer; voor het delen van bestanden met onze klanten en leveranciers

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flow in Motion B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturatie gegevens worden 7 jaar bewaard ivm de wettelijke verplichting.
De gegevens voor onze nieuwsbrieven en gratis cursussen worden 5 jaar bewaard na het laatste actieve gebruik (zoals lezen, openen en klikken op links). Dit doen wij voor de statistieken.
De gegevens voor onze betaalde cursussen worden 5 jaar bewaard na afloop van de cursus. Dit doen wij voor de statistieken.
Mail verkeer en andere vormen van communicatie worden voor altijd bewaard in ons archief. Dit is zoals wij onze mail verwerken. Zo houden wij onze inbox leeg. Hiermee leggen wij ook alle afspraken vast die we via jou maken met je bedrijf. Soms een noodzakelijk kwaad. Mocht je je mails verwijderd willen hebben, dan is dat geen enkel probleem. Ook hier hebben we rekening mee gehouden in onze manier van werken. Mail ons en dan worden de verzonden mails per direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flow in Motion B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flow in Motion B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flow in Motion B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Flow in Motion B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je weten hoe je dit, klik dan op de link voor de volgende webbrowsers
– Google Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Edge
– Safari (iOs)
– Safari (MacOs)

Zie voor een verdere toelichting de website van veiliginternetten van onze eigen Nederlandse Overheid.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flow in Motion B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flowinmotion.com.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief dan wel minicursussen kan naast het indienen van een verzoek ook middels een link onderaan 1 van de nieuwsbrieven. Voor je eventuele accountgegevens voor zowel pathwright als onze webshop kan dit door middel van inloggen in je account.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Uiteraard verwijderen we ook alle toegestuurde gegevens voor je verzoek.

Als we er een rotzooi van maken volgens jou

Flow in Motion B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flow in Motion B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij slaan alle gegevens extern op en maken alleen gebruik van die partijen die 100% betrouwbaar zijn en dit over een langere periode hebben bewezen.
Uiteraard maken we gebruik van een SSL beveiligde website.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michiel Smit of via info@flowinmotion.com

Zichtbaar werken

Soort vloer
Soort vloer
Verkeer en belasting
Verkeer en belasting
Toplaag
Toplaag
Omgeving
Omgeving
Breedte van de tape
Breedte van de tape
Kleuren
Kleuren
Open chat
1
Hallo, ik ben Celine. Waarmee kan ik je helpen?