Gratis verzenden vanaf € 100,-
5S in 1 dag

5S methode

Je hoort er veel over: de 5S methode. Het schijnt wonderen te doen. Soms proberen bedrijven het zelfs voor een tweede keer, want de resultaten zijn zo mooi als het lukt. Je medewerkers zijn alleen nog maar waarde aan het toevoegen, hoeven niet meer te zoeken, materialen worden minder verplaatst en je fabrieksvloer ziet er ook nog eens geweldig uit.

Je wilt je bedrijfsprocessen verbeteren en je wilt dit samen doen met je medewerkers? Dan is de 5S methode een geweldig middel om dit te doen.

Onze 5S Methode werkt in jouw voordeel
  • Welke voordelen en welke nadelen heeft de 5S methode?
  • Wat is de 5s methode?
  • Voorbeelden: hoe ziet 5S eruit en wat zijn typische 5S oplossingen?
  • Hoe implementeer je de 5S methode?
  • Hoe zorg ik ervoor dat we de werkplek en onze processen blijven verbeteren: en zo hou je het meteen in stand?
  • Download: 5S presentatie, 5S plaatje en de 5S checklist
  • Doe: een 5S audit
  • 6S methode?!?

De voordelen en nadelen van de 5S methode

Wat levert het toepassen van het 5S model nou op? Wij hanteren een lijst van zo’n 15 voordelen en dan hebben we deze lijst zo veel mogelijk ingedikt. Het is heel breed en gaat van harde meetbare zaken zoals efficiency verbetering tot een verhoging van de betrokkenheid van je medewerkers.

In praktische bewoording, klik hiervoor een uitgebreidere beschrijving van voordelen:

Minder zoeken
Vermindering van onnodige bewegingen van mens en materialen
✅Meer ruimte
✅Minder fouten en afkeur
✅Orde en netheid
✅Visueel gestructureerde werkplekken en visueel management
Verkorting van de doorlooptijd

Maar natuurlijk zijn er ook nadelen;

❌Lastiger toe te passen op werkplekken die veel variatie hebben
Vereist verandering van bedrijfscultuur
Vraagt discipline om nieuwe gewoontes aan te leren en over te dragen

Het is van belang om je bij deze lijst te realiseren dat 5S een middel om een doel te bereiken. Dus bepaal welke doelen je nastreeft. Past het binnen de lijst van voordelen? Past de filosofie achter Lean of het 5S model? Dan zou ik de 5S’en in gaan voeren. Wij hebben al meer dan 50 5S trajecten uitgevoerd en dit zijn de doelen die de vorige eigenaren, directeuren en productieleiders hadden:

✅betrokkenheid van de medewerkers vergroten
✅orde en netheid
✅meer structuur
✅verhoging van de efficiency

Het is belangrijk om een gericht doel te hebben en voor de toepassing van 5S. De resultaten zijn legio.

Wat is de 5S methode?

De 5S methode is een middel welke binnen Lean wordt gebruikt om de werkplekken binnen je bedrijf opnieuw in te richten. Je richt de werkplek op een dusdanige manier zodat er geen verspillingen zijn. Hierbij ontstaat de ideale werkplek, deze is veilig, prettig om te werken, vrij van verspillingen en de eerste keer gaat alles goed.

Als je het 5S model toepast binnen het bedrijf doorloop je per werkplek, proces of afdeling de 5S’en. Hiervoor zijn bepaalde regels die worden gestructureerd door vijf stappen allemaal beginnend met een S. Door de 5S’en goed te doorlopen wordt het doel behaald. Onze ervaring leert dat het beste resultaat wordt bereikt door de 5S’en in 1 dag op een werkplek, afdeling of proces toe te passen. Hierover later meer.

De 5S’en staan voor:

Scheiden

het wegnemen van alle spullen, materialen en gereedschappen die niet dagelijks worden gebruikt.

Schikken

het op de juiste plek zetten van de overgebleven materialen. Het proces of de handeling bepaalt de juiste plek, zo minimaliseren we bewegen en zoeken, maar ook duidelijkheid in de processen.

Schoonmaken

het schoonmaken, afspraken maken hoe het schoon gehouden wordt en het voorkomen van schoonmaken.

Standaardiseren

het vastleggen van de plaats waar alle spullen, materialen en gereedschappen horen te staan en van alle gemaakte afspraken.

Steunen

hoe houden we de 5S’en in stand en hoe zorgen we dat we wekelijks beter worden.

Klik hier voor een uitgebreidere omschrijving van de 5S’en en hoe ze samenwerken.

Voorbeelden van de 5S methode

Hiernaast zie je een timelapse van een 5S dag in 1 minuut. Begonnen om 07:00 en klaar om 16:00. Alle 5S’en zijn doorlopen en een geweldig resultaat is bereikt.
Het belangrijkste op een 5S dag is het wegnemen van verspillingen, het inrichten op basis van de processen en het standaardiseren. Hieronder concrete voorbeelden:
Orde, netheid en visueel overzicht van de te repareren zaken
Een tijdsbesparing van50% door het toepassen van POUS
Gereedschapsbordjes
De eerste stappen naar one piece flow
Visuele afstemming aanleverende partijen en het productie proces

5S Presentatie

Wil je een presentatie geven over de 5S’en, wat het doet, waarom je het kan invoeren, wat de resultaten zijn en nog veel meer. Download hem dan hier.

5S checklist en veel gebruikte kleuren

Wil je een checklist hebben hoe 5S werkplekken zijn en deze beoordelen. Download hem hier en lees hoe je de scores moet interpreteren.

Ja we gaan belijnen en welke kleuren gebruiken we dan? Je zou verwachten dat dat gestandaardiseerd is … helaas … maar niet gewanhoopt, download hier de kleuren zoals het veel wordt toegepast.

Hoe de 5S methode te implementeren?

De 5S methode is eenvoudig te implementeren mits er een aantal regels in acht genomen worden. Echter is het invoeren niet de grootste uitdaging. De grootste uitdaging in de 5S methode zit in het in stand houden. Wij hebben een recept ontwikkeld voor de implementatie van de 5S methode, die zich inmiddels heeft bewezen. Ook voor de verankering binnen de organisatie.

5S Training

Wij leiden eerst een aantal 5S advisors of specialisten op binnen jullie organisatie. Deze leren wat lean is, wat de 5S’en zijn en hoe je een 5S dag organiseert en hoe deze in stand te houden. De selectie van deze medewerkers is belangrijk. Hun belangrijkste eigenschap; de drang om te willen verbeteren. Daarnaast is het van belang dat de groep het gehele bedrijf vertegenwoordigt in afdelingen en processen.

5S in 1 dag

Het beste resultaat wordt bereikt als alle 5S’en in 1 dag worden ingevoerd. Waarom, vraag je je af? Dit levert aan het einde van de dag een visueel resultaat op en de voordelen zijn direct zichtbaar en merkbaar. Het werkt motiverend en voorkomt veel discussie.
Sommige bedrijven kiezen ervoor om per S aan de gang te gaan. Maar materialen die niet gebruikt worden hebben pootjes en willen graag terug lopen naar de plek waar ze jaren lagen. En stand houden wordt daardoor lastig. Als de werkplek niet belijnd wordt en afspraken niet zijn vastgelegd dan is het niet te doen om te zorgen dat dit gehandhaafd wordt. Immers als alles een vak heeft is het eenvoudig en direct zichtbaar of iets op de afgesproken plek staat.

5S dagen uitrollen

We delen de fabriek op in 5S dagen. Dit doen we aan de hand van processen, afdelingen en werkplekken. Het liefst pakken we een geheel productieproces van grondstof tot aflevering; de processen moeten op elkaar aansluiten en zijn afhankelijk van elkaar. Optimalisatie werkt alleen in de totale keten. Als dit niet gaat maken we er kleinere delen van. Waar start je? Zo dicht mogelijk bij de klant en daar waar je het meeste resultaat verwacht te behalen. We plannen de 5S dagen in en zo voeren we de 5S’en in.
Onze manier is om alle medewerkers uit te nodigen. Als wij de 5S’en invoeren doen wij 1 5S dag voor aan de medewerkers en de 5S advisors. De overige dagen worden uitgevoerd door de 5S advisors onder begeleiding van ons.

Door een 5S dag te organiseren zet je een bepaald start niveau neer en vanuit dit startpunt begint het in stand houdingsproces en het continu verbeteren.

De 5S methode in stand houden?

En dan heb je een mooi resultaat bereikt. Hoe zorgen we dat het zo blijft? Daar zit de crux, het zo laten blijven is het verkeerde uitgangspunt. Dit heeft in zich dat we mensen gaan aanspreken, controle en toezicht nodig zijn. Een beter uitgangspunt is om elke week beter te worden. Want als dit lukt, dan is in stand houden  geen punt en ben je bij de essentie. Medewerkers die samen aan de slag zijn om elke week te verbeteren. Hier een praktijk voorbeeld.

Makkelijk gezegd … klopt, makkelijk uitgevoerd … klopt. Er zijn een paar ingrediënten die belangrijk zijn; als je deze steunt met rituelen dan komt het goed.
Het begint met het maken van afspraken aan het einde van de 5S dag. Hierin maak je afspraken zoals elkaar aanspreken en wekelijkse evaluaties en de intentie om het zo te houden en te verbeteren.

Dit start punt wordt gesteund door het ritueel van wekelijkse evaluaties gevisualiseerd aan het 5S bord. Door wekelijks samen met de medewerkers te kijken naar de stand van zaken en verbeteringen maak je langzaam stappen. Ja, met vallen en opstaan, maar van vallen kunnen jij en de organisatie veel leren. Je doorloopt aan het bord de vragen: zijn we tevreden, wat kan er beter en wat is de status van de verbeteracties. Ook dit laatste is belangrijk. Er is niet vervelender voor een medewerker als hij of zij een idee heeft en er gebeurt niets mee. En vaak betekend dit dat het of vergeten wordt (daarom schrijven we het op) of dat de beslissing of stand van zaken niet wordt terug gekoppeld. Elke medewerker snapt heel goed dat er veel acties zijn en dat het soms even duurt of dat de kosten te hoog zijn, maar dit moet je dan wel even uitleggen.

De 6S methode

De 6S methode. Een upgrade van de 5S methode? Ja en nee. De zesde S staat voor Safety. Een toevoeging die je soms wel en soms niet hoort. Uiteraard veiligheid staat voorop. Dus daar zeggen we niets over. Maar dan kan je je afvragen, waarom we niet beginnen met deze S van Safety. Je kan je afvragen waarom we een werkplek helemaal opnieuw inrichten en we veiligheid niet gewoon meenemen als onderdeel van de werkplekinrichting. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor arbo en milieu en werkplek ergonomie. Als je veiligheid extra in de aandacht wil zetten, voeg dan de zesde S toe. Wil je dat veiligheid normaal is, dan zit het in de 5S’en zelf. Het is een keuze en doet niets af aan de methode.

Stuur mij de gratis online 5S cursus