Corona maatregelen sportschool: in 6 stappen

Sportscholen corona maatregelen vakken

Update 17 november corona maatregelen sportschool en yoga studio! Na de persconferentie van Mark Rutte op 17 november weten we dat we voor sportscholen en yoga studios terug gaan naar de corona regels van voor 3 november. Dus groepslessen zijn zowel binnen als buiten weer toegestaan en samen sport mag weer in groepjes van 4 exclusief de instructeur.
Groepslessen en groepjes van 4 betekend het volgende: een groepsles met de 1,5 meter afstand is toegestaan tot 30 personen (excl instructeur). Samen sporten mag tot 4 personen (dat betekend dus het delen van materialen (bv overgooien bal). Mocht je een bal overgooien dan mag dit in een groepjes van 4, als je 16 mensen hebt, dan krijg je vier groepjes van 4 op 1,5 meter afstand, waarbij de afzonderlijke groepen op 1,5 meter afstand blijven.
Contactsporten zijn verboden en sporten waarbij je contact kan maken. Een voorbeeld tennissen met een dubbel is niet toegestaan (je kan tegen elkaar aanlopen) tennis als singel mag wel.
Wij gebruiken de corona maatregelen sportscholen de site van onze rijksoverheid zelf om de juiste regels weer te geven.

Wij hebben goede contacten bij NLActief, de vereniging Yoga Scholen Nederland en de vereniging van Yogadocenten Nederland.

Het blijft spannend! Ik ken de euforie, de spanning en alle vragen die er zijn, niet alleen als sporter of als yogi, maar zeker ook als vriend van een dame met een yoga studio. De corona maatregelen en regels voor sportscholen en yogastudios zijn mede dankzij NLActief op papier (update oktober 2020) gezet. Hieronder zijn de 6 stappen die jij moet doorlopen voor een coronaproof sportschool. Je kunt dus je sportschool inrichten. Nadeel is wel dat het nogal een lijst van eisen is, waardoor de vraag is hoe je dit nou moet gaan doen. Daarom hebben we de corona maatregelen omgebouwd naar een stappenplan. Uiteraard houden wij de corona maatregelen van het RIVM scherp in de gaten en passen alles direct aan.

Ook wij zijn al een tijdje in de ban van Corona en we merken dat er juist nu vraag ontstaat naar het visualiseren van de maatregelen zoals afstand houden, handen wassen, etc. Dit is iets wat wij al jaren gewend zijn om toe te passen in de wereld van Lean en 5S in magazijnen en fabrieken (hoe visualiseer je een werkplek). Daarom hebben we onze kennis en ervaring op dit gebied nu omgebogen naar een praktisch stappenplan voor jou! We mochten bij Open Yoga , Allround Crossfit en Azzuro Wellness proeven uitgezet en die zijn geslaagd. Het maakt in feite dus niet uit of je nou een yogastudio, fitnessruimte of crossfit-box hebt, hetzelfde principe kun je overal toepassen.

Waarom corona maatregelen in je sportschool of yoga studio visualiseren?

Visualisering van de juiste afstand en jouw corona maatregelen sportschool of yoga studio geeft rust voor je sporter. De eisen zijn dat je in ieder geval de trainingsvakken visualiseert. Misschien is het goed om een stap verder te gaan, dat geeft jou ook rust; bij een juiste visualisering kun je eenvoudig controleren of jouw klanten zich ook houden aan jouw corona maatregelen: houd afstand en ontsmetten. Met visualisering op de grond geef je ook op het juiste moment de instructie. Een corona maatregelen poster bij de ingang is natuurlijk belangrijk, maar mensen vergeten het snel (zeker als ze lekker aan het sporten of bewegen zijn) en worden door een vloersticker of corona tape op het juiste moment herinnert aan jouw maatregelen. En nog even een open deur, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, instant begrip.

Met welke corona maatregelen voor sportscholen hebben wij rekening gehouden?

Algeheel uitgangspunt is dat de ondernemer en de samenleving zelf verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de maatregelen. Realiseer je ook dat in de ons omringende landen slechts 40% van de sporters direct weer begint en sommige afwachten omdat er angst is. Het gaat er dus niet alleen om om te voldoen aan regels, maar ook om een veilige omgeving te creëren, een vertrouwen te bereiken bij je klanten en je verantwoordelijkheid te nemen als ondernemer.

 1. Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand, er is geen contact (muv contactsporten)
 2. Zoveel mensen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden
 3. Max 30 mensen tegelijkertijd aanwezig zonder gezondheidscheck of reservering (reserveringen worden opgeslagen dit is voor het contactonderzoek als dit nodig is)
 4. Groepslessen zijn toegestaan.
 5. Ja mag maximaal met 4 personen (excl instructeur) sporten
 6. Sport waarbij contact onvermijdelijk is is verboden
 7. Kleedruimtes en douches mogen gebruikt worden.
 8. Iedereen gebruikt zijn eigen handdoek en bidon
 9. Ontsmetten van gebruikte materialen, deuren, WC door de gebruiker
 10. Continue ventilatie met verse buitenlucht
 11. De corona maatregelen zijn gevisualiseerd
 12. Er vindt bij binnenkomst een gezondheidscheck plaats

Mocht u nog maatregelen missen, dan kunt u onder deze blog een opmerking achterlaten en dan passen wij onze stappenplan direct aan.

Sportscholen maatregelen toepassen: stap 1 Ventilatie

1 Van de grote punten bij het open gaan zijn de aerosolen en de lucht verversing. Dit is de grootste uitdaging en ook nog het meest onduidelijke punt tot op heden. Jij bent ook geen ventilatiespecialist toch?
Het is niet zo heel ingewikkeld. Wat je moet weten. De lucht moet ververst worden. Dit betekend dat de lucht binnen naar buiten moet en de buitenlucht naar binnen. Dit is iets anders als recirculatie. Recirculatie wil zeggen dat de binnenlucht wordt opgezogen en een behandeling krijgt, bijvoorbeeld koeling (airco), en weer terug geblazen wordt in dezelfde ruimte. De meeste airco’s zijn recirculatie! Lucht circulatie kan dus door een luchtbehandelingssysteem of door de deuren en ramen open te zetten. Je moet elke ruimte apart bekijken. Elke ruimte moet een lucht verversing hebben, dus naast je sportruimte, dus ook WC’s en kantoren. Dus een ruimte zonder luchtverversing mag niet worden gebruikt. De lucht moet zo veel mogelijk ververst worden en het liefst zo vaak mogelijk of continu voor, tijdens en na het sporten. Dus bel je leverancier van je luchtbehandeling en vraag hem naar de capaciteit van je systeem. Laat hem eventueel aanpassingen doen. Het is aan te bevelen om twee uur voor en twee uur na sluitingstijd je systeem aan te zetten.
Mocht je leverancier zeggen ramen en deuren sluiten is beter voor het systeem. Dit klopt. Maar dit is niet beter voor de corona maatregelen. Het officiële huidige advies van NLActief stelt: zet je ventilatiesysteem op hoog, op circulatie, zet hem eerder aan dan openingstijd en zet hem later uit dan sluitingstijd, zet ramen en deuren open. Is er geen ventilatie in een ruimte, dan kan er niet gesport worden in die ruimte.

Sportscholen maatregelen toepassen: stap 2 Vakken

Het is voor je klanten prettig als ze de ruimte waarbinnen ze mogen sporten en bewegen kennen. Daarvoor komen ze tenslotte. Dit geeft rust en kan men zich focussen op datgene waar ze voor komen. Het beste is om deze ruimte te visualiseren door vakken te maken van vloertape speciaal voor sportscholen. De eis is dat de sporters onderling en eventuele coaches of medewerkers altijd een afstand hebben van 1,5 meter. Je mag nu met maximaal twee mensen tegelijk sporten.

De hartslag zal omhoog gaan bij intensieve lessen (bv crossfit, lessmiles, zoomba (als dat nog bestaat), etc) hierbij hebben mensen ook bewegingsruimte nodig naar links, rechts, voren en achteren. Dit betekend dat je al snel op een grotere afstand komt van je zaal indeling op precies 1,5 meter. Zorg dat tussen elk vak 1,5 meter zit. Deze tussen ruimte van 1,5 meter afstand is niet bedoeld als looppad! Je houdt dan geen 1,5 meter afstand. Het aanbrengen van plexiglas scheidingswanden doet niets af aan deze afstand. Dit zal wel betekenen dat je je sportschool opnieuw moet inrichten. En dit is natuurlijk afhankelijk van de activiteit. Is het een sport of activiteit in de vrije ruimte, dat wil zeggen een yoga les, crossfit les, spinning of vrij trainen in de ruimte. Dan maak je een vak waarin er voldoende ruimte is om te kunnen bewegen. Onthou hierbij dat het belangrijk is dat de materialen die nodig zijn in het vak liggen. Wordt er getraind met apparaten dan gelden eigenlijk dezelfde regels. Maak een vak om het trainingsapparaat. Nu loop je er waarschijnlijk tegenaan dat er dan te veel apparaten staan om telkens anderhalve meter te kunnen houden. Hier zijn twee oplossingen. De beste oplossing is om apparatuur die niet gebruikt kan worden te verwijderen. Gaat dit niet dan markeer je deze apparatuur als niet gebruiken. We vertellen je straks hoe wij dit soort puzzels oplossen.

Sportscholen corona maatregelen: stap 3 verkeersstromen

Mensen bewegen zich in je sportschool of yoga studio. Van zaal naar zaal en van vak naar vak. Misschien heb je het al ervaren in een kleine supermarkt of winkels. Maar afstand houden in een rij is nog iets anders dan afstand houden terwijl je iemand passeert. Zorg dat je zo veel mogelijk met 1 looprichting werkt. Zo kunnen mensen elkaar niet tegenkomen, dit scheelt je ook ruimte!
Maak duidelijke looppaden (dit zijn niet de 1,5 meter ruimtes tussen de vakken!). Als 1 richtingsverkeer niet gaat, dan zal je een voorrangssystemen moeten bedenken met wachtrijen. Gebruik hiervoor de regels die iedereen kent, de verkeersregels, en gebruik ook de borden en tekens die daarbij horen. Markeer dit op de vloer. Maak duidelijke wachtrijen voor die plekken, waar mensen moeten wachten zoals, leszalen, balies, machines en dergelijke. Deze wachtrijen laten zich makkelijk maken middels wacht stippen en afstand houden strepen. Geef voor elke afgesloten ruimte aan hoeveel mensen er zijn toegestaan. Stem ook hier je wachtrij op af. Makkelijk voor je klanten, maar ook voor jou. Immers als de wachtrij vol is, is de besloten ruimte of groepsles ook vol. Hygiene: iedere sporter moet voor en na gebruik de materialen reinigen. Biedt deze materialen aan en maak het ze makkelijk, zet het bij elk apparaat neer of geef iedere klant zijn of haar schoonmaakset mee. Overdreven. Nee, als je eerst op zoek moet naar de juiste middelen om iets schoon te maken, precies … en het voorkomt ook nog eens extra bewegingen in je sportschool.

Hoe richt ik mijn sportschool opnieuw in?

Dat is een hele puzzel. Over één ding kunnen we echter helder zijn, sportkantines moeten worden gesloten. Buiten dat heb je meer lesplekken en apparatuur staan dan je straks kan gebruiken. In de yoga studio van mijn vriendin, gaat een yoga zaal van 40 plekken terug naar 10. Je wilt de ruimte dus echt maximaliseren, maar hoe doe je dat. Als wij een fabriek indelen met alle machines en materialen en rij- en looppaden kunnen wij niet even alles oppakken en verplaatsen. Wij nemen een A2 of A1 en knippen alles wat we nodig hebben uit in een andere kleur en op schaal. Dit zijn in jou geval de 1,5 meter vakken met een apparaat of activiteit er in. We knippen ook stroken voor, in jullie geval, de looppaden. En dan slaan we aan het puzzelen en schuiven. Wij dwingen ons om minimaal 3 varianten te maken. Waarom? Variant 1 is wijzigingen van de huidige situatie. Elke andere vorm wordt iets compleet anders. Misschien niet nodig, maar je wordt er wel creatief van en voorkomt dat je twee weken later denkt, als we nou dit?

Maatregelen sportscholen corona: stap 4 Besloten ruimtes zonder toezicht

Er zijn misschien ruimtes die besloten zijn en waar je geen toezicht kunt of wilt houden, zoals een  sportzaal, WC’s, douches en kleedruimtes. Ook hier is het belangrijk om de aantallen te monitoren. Als je lessen geeft in een dergelijke ruimte, zoals een yoga les of spinningles. Dan nummer je de vakken en laat je mensen naar binnen op basis van het aantal vakken in de zaal en lopen ze eerst naar nummer 1 en dan verder terug. Zo voorkom je heen en weer geloop in de zaal en ongemakkelijke situaties. Kleedruimtes, douches en WC’s mogen gewoon gebruikt worden. Ook hier is de eis 1,5 meter afstand houden. Hier zal je dus een soortgelijke indeling moeten maken zoals in de leszaal. Geef aan middels visuele markeringen welke douches (mits niet gescheiden), welke omkleedplek er niet gebruikt mogen worden. Zorg ervoor dat hier een duidelijk deurbeleid is en dat je dit handhaaft. Een goed idee is om voor de kleedruimte een item mee te geven die men na gebruik weer inlevert. Als er 6 mensen in de kleedruimte mogen, heb je zes items. Zo voorkom je dat er te veel mensen gebruik maken van deze ruimte. Kleine site note. Als je een beperkte douche ruimte heb en relatief veel sporters die allemaal in hetzelfde tijdblok zitten, dus zelfde start en eind tijd, dan zal dit leiden tot een grote opstopping in de kleedruimtes. Ook hier is het dus aan te raden om verschoven tijdblokken te gebruiken als dit past binnen je huidige reserveringsysteem.

Toiletten

WC’s mogen gebruikte worden door 1 persoon op het zelfde moment. Hier kun je gebruik maken van de regel dat alle deuren open moeten staan om contact momenten te voorkomen en te zorgen voor luchtventilatie. Als de deur open staat is de WC beschikbaar. Als de deur dicht is, dan is deze bezet. Maak deze regel zichtbaar op de deur middels een sticker of papier. Biedt de WC gebruiker materialen aan om de WC te reinigen. Wijs hem of haar erop en visualiseer dit als herinnering dat dit moet gebeuren voor en na het gebruik maken van het toilet.

Corona maatregelen sportschool: stap 5 deurbeleid

Er mogen per ruimte slechts 30 personen tegelijkertijd binnen zijn als ze 1,5 meter afstand bewaren. De 1 na laatste van de corona maatregelen sportscholen Maak hier een afweging. Je bent natuurlijk wel verplicht om de aantallen te monitoren en op elke gewenst moment te kunnen aangeven hoeveel mensen er binnen zijn. Verder mogen er geen opstoppingen ontstaan van mensen. Als je een kleine studio hebt en er komen 20 mensen tegelijkertijd, geen probleem. Ben je groter dan dat dan wordt dit zonder reserveren best een uitdaging. Je moet een systeem bedenken ala winkelwagens bij supermarkten om de aantallen te monitoren, dus geef een voorwerp mee (bv ontsmettingsmiddel) en creëer een wachtrij. Kunnen er meer dan 100 mensen tegelijkertijd sporten bij je? Dan ben je verplicht te controleren en te handhaven hoeveel mensen op welk tijdstip aanwezig zijn. Dit moet je ook achteraf kunnen aantonen voor een periode van 4 weken. Dit komt er in het kort op neer dat mensen zich inschrijven en reserveren voor een bepaalde tijdsperiode. Voor een les is dit natuurlijk eenvoudig, dit is een bepaald tijdsvak, voor vrij training zul je ook dergelijke “les” blokken moeten creëren. Laat mensen zich ook weer afmelden als ze vertrekken, vermeld eventueel de vertrektijd op een geprinte lijst van de reserveringen. Zo controleer je ook of mensen daadwerkelijk vertrekken. Het belang hiervan is dat het RIVM of de GGD een contactonderzoek kan doen, mocht iemand het corona virus hebben die bij jou is wezen sporten. Laat mensen zich voor bepaalde uren inschrijven via je boekingssysteem en stel ze direct op de hoogte van je corona maatregelen.

Toezicht op afstand houden

Je bent ook verplicht om er op toe te zien dat er buiten ook 1,5 meter afstand wordt gehouden. Zorg in ieder geval voor een duidelijk wacht gebied en een duidelijke wachtrij. Er is geen beperking voor het aantal mensen dat je toelaat op een bepaald tijdsmoment of tijdsblok, behalve de inloopstop bij eet- en drinkgelegenheden om 21:00 en de verplichte sluiting om 22:00. Dus met al je maatregelen, hoeveel mensen kunnen er maximaal aanwezig zijn. Is dit meer dan 100 mensen, dan is het nodig om mensen de gezondheidschecklist te laten invullen. Ik zou hier wel 1 beleid kiezen, dus of altijd de gezondheidscheck of niet. Ga niet op drukke dagen dit wel doen en op minder drukke dagen niet. Dit geeft onduidelijkheid voor je klanten en personeel. Dus krijg je op een bepaald moment meer dan 100 klanten binnen, dan moeten ze de gezondsheidscheck doorgaan. Download hier de gezondheidschecklist. Ontwerp je eigen vragenlijst en laat iedere bezoeker bij elk bezoek deze invullen en ondertekenen. 1 keer een Ja, is geen toegang. Archiveer deze lijsten voor jezelf.

Sportscholen maatregelen corona: stap 6 afspraken duidelijk en visueel zijn

Mail de geldende afspraken naar je klanten voor je open gaat. En dan komt het belangrijkst visualiseer deze corona maatregelen sportscholen. Gebruik een goede vloertape om de lijnen aan te geven. Gebruik vloerstickers om de regels te visualiseren op de vloer. Zo kan je met wachtstrips wachtrijen aangeven. Met ronde stickers een herinnering om afstand te houden. Met ronde pictogrammen om de gebruikte apparaten te ontsmetten. Zorg dat je checklisten maakt van alle activiteiten die jullie moeten uitvoeren om alles te reinigen, te ventileren en dergelijke, zo moet je:

 • alle deurklinken 5 maal per dag reinigen,
 • te controleren of alle desinfecterende middelen en doekjes er nog voldoende zijn
 • staat bij iedere deur of kraan desinfecterend middel
 • alle prullenbakken 5 maal per dag legen
 • alle WC’s te reinigen (geen minimum, maar ik zou deze ook op 5 zetten)
 • alle prullenbakken dienen gebruikt te worden voor doekjes en desinfecterende middelen en niet voor andere zaken, markeer dit op de prullenbak,

Corona maatregelen sportscholen: let the fun begin

Nu is het tijd om je corona maatregelen sportschool te testen. Vraag wat vrienden of collega’s en vraag ze om je corona maatregelen in je sportschool of yoga studio te testen. Laat ze lekker sporten en je corona maatregelen ervaren. Zelf niet sporten natuurlijk maar kijken hoe mensen zich door je sportschool of yoga studio heen bewegen. Zijn er vreemde situaties, zie je mensen zoeken naar wat ze moeten doen. Als laatste maak een powershake of yogi thee en praat op gepaste afstand met hoe ze het hebben ervaren.

Begin klein, test en breid uit.

Niet iedereen zal direct voor de deur staan. Er zullen veel van je oud sporters en leden wachten wat er gebeurt. Dit is jammer voor de zaken, maar goed om te testen. Begin klein test of alles werkt en pas daarna eventueel je systeem aan. Wij passen verbeteringen toe als job en onze les is, leuk bedacht, de praktijk bewijst of het werkt. Blijf kritisch en probeer het steeds verder te verbeteren en aan te passen. Misschien zijn je sporters zo verantwoordelijk dat jij minder kan doen of misschien juist minder. Dit zal voor elke sportschool anders zijn.

Het dwingend advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimte

Het dwingend advies of verplicht dragen van een mondkapje geldt niet als 1 van de corona maatregelen sportschool en yoga studio. Een sportschool of studio is namelijk geen publieke ruimte, omdat mensen op afspraak binnen komen, zoals nu de eis is.

Hiermee komt natuurlijk wel de vraag wat te doen. Als ondernemer heb je een maatschappelijke positie en deze wordt alleen maar vergroot met het groter worden van de maatschappelijke discussie.

Het advies van vele overkoepelende organisaties is om mondkapjes te dragen naar in je sportschool, met uitzondering als mensen op hun sportplek zijn.

Ik merk het aan de yoga studio van mijn vrouw. Er zijn veel vragen over het onderwerp.

Je moet de volgende vragen beantwoorden.

 • Laat ik mijn personeel mondkapjes dragen om mijn klanten en personeel te beschermen? En misschien wil je dit wel om te laten merken aan je klanten dat het goed is om een mondkapje te dragen terwijl anderen dit misschien niet doen. De reacties van mensen is wisselend en veel gehoord is nu dit net besloten is, als andere het doen ga ik het ook doen, zie ook de nos.nl
 • Wil ik mondkapjes in mijn studio of school tot aan de zalen?

Vraag je hierbij af wat je klanten zouden willen. Het Nederlands beleid is niet altijd even eenvoudig :).

Veel wijsheid gewenst.

Extra Tip corona maatregelen sportschool of yoga studio

Laat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen materialen gebruiken, dit is gewoon een kleiner risico op besmetting en minder ontsmetting. Laat iedereen zijn eigen yoga mat meenemen. Hopelijk kun je snel weer terug naar normaal. Wij blijven dit overzicht van corona maatregelen sportscholen regelmatig updaten.

 • Afstand houden sticker rond intensief gebruik (sportschool)

  4,509,75 Beste kwaliteit in de markt!
 • Corona Vloerstickers voor intensief gebruik (sportschool)

  6,75 Beste kwaliteit in de markt!
 • Corona sticker Handschoenen verplicht

  4,50 Beste kwaliteit in de markt!
 • Corona sticker handen desinfecteren verplicht

  4,50 Beste kwaliteit in de markt!

Leave a Reply

Open chat
1
Hallo, ik ben Theo. Waarmee kan ik je helpen?